Erasmus + projekt »Europe, our Future« (Evropa, naša prihodnost) je projekt, ki traja dve leti. Škofijska gimnazija je v tem projektu povezana z gimnazijami/liceji:
Lycee Pierre Termier Grenoble, Francija
ISIS »Edith Stein«, Gavirate, Italija
IES San Isidoro, Sevilla, Španija
Gymnasio Plomariou, Plomari-Lesbos, Grčija

The project team is formed by four schools from Romania, Slovenia, Portugal and Poland. The project reunites partners who have a valuable experience in international school cooperation including the Erasmus+ Programme (the SLO and the PT partners) and partners that have not been involved in the Erasmus+ Programme (the Romanian and Poland partners) all with a common need.

Erasmus + projekt »Together Everyone Achieves More« (po slovensko poimenovan »Skupaj lahko dosežemo več«) je projekt, ki traja dve šolski leti in poleg naše šole vključuje še gimnazije iz Latvije, Italije, Portugalske, Španije in Češke. V projektu si šole izmenjujejo izkušnje na področju aktivnega državljanstva, kritičnega mišljenja, prostovoljstva, kulturne dediščine in podjetništva.


 

Pretekli projekti:

Odprta šola, mobilnosti učiteljev

Projekt “Odprta šola” je dvoletni projekt (2016/17 in 2017/18) dodatnega usposabljanja učiteljev, ki poučujejo na Škofijski gimnaziji Vipava. Na dodatno strokovno usposabljanje bo odšlo devet učiteljev in sicer trije učitelji naravoslovja, trije učitelji družboslovja in trije učitelji jezikov. Od tega bodo štirje učitelji odšli na “job shadowing” na šolo v tujini, ostali pa se bodo udeležili strokovnih seminarjev. V vseh primerih gre za tedenske mobilnosti.

 

Language in Motion

V projektu Language in Motion – LIM je Škofijska gimnazija Vipava povezana s šolo Pierre Termier iz Grenobla.
Projekt se bo izvajal dve šolsk leti (2015/16 in 2016/17). Usmerjen je v krepitev komunikacijskih veščin in v aktivno rabo jezika ter v nadgradnjo ponudbe tovrstnih obšolskih dejavnosti. Projekt vključuje izmenjave dijakov in izdelavo intelektualnega rezultata, to je kurikuluma izvenšolskih dejavnosti, povezanih z jezikom.